TRAFİK SİGORTASI

TRAFİK SİGORTASI
Trafik Sigortası

Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı hükmünce trafiğe çıkan her araç için yapılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Trafik Sigortasının yapılmasındaki temel amaç; karışılan kazada karşı tarafın uğradığı hasar neticesinde karşılaştığı kayıpların üstlenilmesidir. Yani bu sigorta türü, zorunlu olarak bu sigortayı yaptırmış araç sahibinin zararını karşılamaz. Araç sahiplerinin kendi zararlarını karşılamak amacıyla kasko yaptırmaları gerekir.

Trafik Sigortasında; sigortayı yaptıran araç sahibi ve aracı değil, karşı araç ve sahipleri karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alınmaktadır. Bu sigorta sayesinde suçlu taraf siz olmanız durumunda hasar sonucu oluşan masrafları ödemek zorunda kalmazsınız. Hatta ciddi yaralanmalar veya ölüm gibi sonuçlar doğuran kazalarda dahi kusurlu olan araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminatlar bu sigorta kapsamına girmekte ve teminat altına alınmaktadır.


Trafik Sigortasının prim ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından standart olarak belirlenir. Ancak primlerin fiyat ve ödeme koşulları belirlenirken farklı değişkenler göz önüne alınır. Her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenen bu koşullar, içeriğine göre belirlenen bir üst limite sahiptir. Bu limitler belirlenirken aracın türü, aracın bağlı bulunduğu il gibi şartlar değerlendirmeye alınır. Örneğin; aracın bağlı bulunduğu ilin araç yoğunluğu fazlaysa ve trafik kazalarının sık yaşandığı bir yer ise kazaya karışma riskinin daha yüksek olması nedeniyle sigorta fiyatı daha fazla olacaktır.

Trafik Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır. Bu süre dolmadan önce sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmemesi durumunda araç trafikten men edilir.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Çekilmekte olan römork, yarı römork ya da bir aracın neden olabileceği zararlar çekicinin sigorta kapsamına girer. Ancak, insan taşımakta olan römorklar -poliçede ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış ise- sigorta teminatına dâhil olur.
Bir kazada ortaya çıkan zararın önüne geçilmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta sahibinin üstlendiği zorunlu harcamalar, teminat limitleri dâhilinde Koçak Sigorta tarafından karşılanır.

Hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dâhil olmak üzere uğradığı maddi zararlar sigorta eksperinin tespiti sonucunda Koçak Sigorta tarafından karşılanır.

Üçüncü kişinin trafik kazası sebebiyle bedenen eski haline dönmesi için protez organ masrafları dâhil olmakla birlikte tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı ile karşılanır.

 Koçak Sigorta tarafından gerçekleştirilen aktarımın ardından bu teminatın ödeme sorumluluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) geçer.

Koçak Sigorta, üçüncü kişinin trafik kazası nedeniyle sürekli sakatlığının oluşması durumunda ileride uğrayacağı maddi zararları tazmin etmektedir.

Bunun için yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra hesaplanan bakıcı giderleri -teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla- Koçak Sigorta tarafından karşılanır.

Bu kategoride henüz ürün Yok.