Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası


Bir motorlu kara taşıtı sigortası olan kasko, sigortayı yaptıran araç sahibinin ve aracının uğrayabileceği zararların karşılanmasını temin eder. Kasko yaptıran araç sahibi, kendisini ve aracını trafikte karşılaşabileceği zararlara karşı güvence altına alır.


Kasko sigortasının amacı; sigorta sahibine ait motorlu aracın uğrayabileceği zararları tazmin etmektir. Kasko, yaptırılması kanunlarla zorunlu tutulan bir sigorta türü değildir. Kasko yaptırıp yaptırmamak araç sahiplerinin tasarrufundadır. Ancak trafikte karşılaşılabilecek muhtemel riskler göz önüne alındığında kasko sigortası, araç ve araç sahipleri için sunduğu teminatlar sayesinde büyük önem arz etmektedir. 


Bununla birlikte ek teminatlar sunulan araç sahiplerine kasko sigortası tercihinde esneklik sağlanarak özel kasko planları oluşturulabiliyor. 


Kasko Nedir?

Kasko; sigorta sahibini ve aracını trafikte karşılaşabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Söz konusu riskler; trafik kazaları sonucu oluşan hasarlar, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ve ferdi zararların oluşmasıdır. Kasko teklifi almadan önce teminat altına alınan bu riskleri detaylı olarak inceleyelim.


Trafik Kazaları

Araca karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu ya da motorsuz bir araçla çarpılması sonucunda oluşacak hasar kasko sigortası teminatı altındadır. Araç hareket halinde ya da hareketsizken, sabit veya hareketli bir cismin sigortalı araç sahibi veya karşı taraftaki araç sahibinin iradesi dışında araca çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalarda meydana gelen hasarlar da güvence altına alınır. Ayrıca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle sebep oldukları kazalar sonucunda oluşan kayıplar da kasko sigortasının genel teminatlarından biridir.


Aracın Yanması

Kasko sigortası, sigortaya konu olan aracın bir kaza sonucunda yanması ya da patlaması gibi durumlarda ortaya çıkacak hasara karşı güvence sunar.


Araç veya Araç Parçalarının Çalınması ya da Çalınmaya Teşebbüsü


Aracın veya araçta bulunan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüsü sebebiyle meydana gelebilecek kayıplara karşı sigortalı güvence altına alınır.


Ferdi Kayıplar


Kasko sigortası, yaralanma ve hastalık durumu oluşması halinde sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın uygun bir sağlık kurumuna nakledilmesini güvence altına alır. Ayrıca sigortalının tedavi görmesinin gerekli bulunması durumunda, sigortalının ailesinden birinin seyahat ve konaklama masraflarını da üstlenerek teminat altına alır. 


Kasko sigortası, sigorta ödemesinin yapılmasından itibaren başlamak üzere 1 yıl boyunca geçerliliğe sahiptir. Eğer poliçe ödemesi taksitle gerçekleştirilirse, sigorta ilk peşinatın ödendiği gün başlatılacaktır. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe sigorta, Türkiye saatiyle 12.00’da başlar ve bitim tarihinde aynı saatte geçerliliği sona erer.


Kasko, iyi sürücüleri ödüllendiren bir sisteme sahiptir. Sigortanın yapıldığı ilk yıl herhangi bir kaza yapılmaması durumunda sonraki için yıl yenilenecek kaskoda belirli bir oranda indirim yapılır. Bu indirim türüne hasarsızlık indirimi denir. Araç kazaya karışmadığı sürece yapılacak indirimlerin oranı da yıldan yıla kademeli olarak artar.


Kasko Avantajları Nelerdir?


Daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi kasko zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Buna karşın yaptırılması ciddi bir gereklilik olan ve çok sayıda avantajı olan bir sigortadır. Kaskonun konusu sigorta sahibi ve aracı olduğu için zorunlu trafik sigortanız karşı tarafın hasarını karşılarken sizin hasarınız da kapsamı dâhilinde kaskonuz tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple kendisini ve sahibi olduğu aracı güvence altına almak isteyen her bireyin yaptırması gerekmektedir. Birçok açıdan sigortalısına büyük avantajlar sunan kaskonun yaptırılmaması durumunda başınıza gelebilecek bir kaza veya aracınızla ilgili yaşayacağınız bir sorun sizi yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakarak çok zor bir durumda kalmanıza neden olacaktır. Bu sebeple aşağıda sıraladığımız kaskonun avantajlarını detaylı olarak bilmenizde yarar var.


Trafik sigortası yalnızca karşı taraftan kaynaklı kazalarda meydana gelebilecek hasarları karşılarken, kasko sizden kaynaklı meydana gelen kazalarda da aracınızda ortaya çıkan zararı kısmen veya tamamen karşılar.


 Meydana gelen kazalarda veya bir arıza yaşanması durumunda araç hareketsiz hale gelebilir ya da sigorta hizmetinden yararlanmada sorun yaşamamak için aracın hareket ettirilmemesi koşulu aranabilir. Bu durumlarda çekici hizmetine başvurulması gerekir. Kaskolar da belirli durumlar için poliçe kapsamına girmesi halinde çekici hizmetini ücretsiz olarak sunar.


Eğer herhangi bir kaza, arıza ve benzeri bir durum sebebiyle aracınız onarım sürecinde olduğu için kullanamıyorsanız, Süreç tamamlanana kadar kullanabileceğiniz bir araç verilir. Bu sayede yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmez ve günlük yaşamınız sekteye uğramadan hayatınıza devam edebilirsiniz.


Hırsızlık durumunda meydana gelebilecek zararlar Koçak  Sigorta’nın kasko poliçesi ile teminat altına alınır. Aracın çalınması durumunda yenisi tahsis edilirken, aracınız çalınmamış ancak hırsızlık girişimi sonucunda zarara uğramış ise zararınız Sigorta tarafından karşılanır.

Deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi durumunda bu zararlar kaskonuz tarafından karşılanır.


Kasko teminatlarına ekleyebileceğiniz sağlık hizmetleri ile kaza sonucunda meydana gelebilen yaralanma, ölüm gibi durumlarda Sigorta’nın teminatı altında.


 Ayrıca kaskonuza farklı türlerde ek teminatlar da ekleyebilir, poliçenizde yer alan teminatları kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. 
Kasko ve Trafik Sigortalarının Arasındaki Fark Nedir?

Kasko, yaptırılması zorunlu olmayan ve araç sahiplerinin inisiyatifinde bulunan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortası ise, trafiğe çıkan her araç için yaptırılması kanunlarla mecburi kılınmış bir sigorta çeşididir. 


Haliyle kasko yaptırmamanın bir yaptırımı olmazken, trafik sigortası yaptırmamak para cezası, trafikten men gibi cezalarla karşılaşılmasına sebep olur. 


Kasko, sigortayı yaptıran araç sahibini ve aracını güvence altına alırken trafik sigortası, üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi veya fiziki zararları teminat altına alan bir sigortadır. 


Trafik sigortası prim sınırı devlet tarafından belirlendiği için standarttır. Kaskoda ise tutar, poliçenin kapsamına göre belirlenir. 


Buradaki belirleyici faktör; sigorta sahibinin tercihleri olur. Kaskonun kapsamı daha geniş olduğu için trafik sigortasına oranla daha yüksek maliyetlidir.


Teminatlar


Çarpma, çarpışma

Devrilme, düşme, yuvarlanma

Yanma

Hırsızlık

Asıl anahtarın çalınması sonucu hırsızlık

Anahtar kaybı

Kötü niyetli hareketler

Terör

Deprem

Sel seylap

Aracın yetkisiz kişilerce çekimi

Sigara ve benzer madde zararları

Kemirgen teminatı

Hasarsızlık koruma

İhtiyari mali sorumluluk

Koltuk ferdi kaza

Acil sağlık ambulans hizmeti

Hukuksal koruma

Mini onarım hizmeti

Yol yardım hizmeti

İkame araç hizmeti

Bu kategoride henüz ürün Yok.